Przetargi

28.11.2018r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż z udało się rozstrzygnąć postępowanie ofertowe 01/11/2018/LAGUNA z 13 listopada 2018 r. dotyczące realizacji zadania 2 Wyposażenie, zakup urządzeń: zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania systemu dotyczącego zakupu: 5. Kolektory magazynowe – 6 szt. zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym.

Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta od: Kodeo Sp. z o.o. [ul. Makuszyńskiego 22a/2, 31-752 Kraków]. Spółka ta została wybrana na dostawcę kolektorów magazynowych – 6 szt. zgodnych ze specyfikacją zapytania ofertowego.

W postępowaniu ofertowym brały również udział:

+ TORELL – Danuta Wingert i Wspólnicy Sp. J.

+ P.P.H.U. „ELMATECH” Waldemar Stachnik [ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków]

+ Grupa Zibi S.A. [ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa]

+ Comp S.A. Oddział Nowy Sącz, [ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa]

+ BIMIT-MITA Jerzy Bielonko [Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk]

Projekt „Wdrożenie kompleksowego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa gwarancją zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2 Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne. Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-0117/17

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

 

 

 

 

07.03.2018.

 


Informacja dot. Dostawców