1132_mocowanie-kk-075

KK-075 nr 1132 (uchwyt do sufitu)