1194

mocowanie maskownicy drewnianej nr 1194 (z aluminium)