Przetargi

24.11.2017r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż z udało się rozstrzygnąć postępowanie ofertowe nr 01/11/2017 dotyczące zakupu Wyposażenie prototypowni: Nitownica radialna (1 szt.)  założonego we wniosku aplikacyjnym.

Po zsumowaniu największą liczbę punktów 70.0000 otrzymała: Aguirregomezcorta y Mendicute S.A., [Apdo. Correos 263 – Bº Acitain, 7, 20600 EIBAR]. Spółka ta została wybrana na dostawcę Wyposażenie prototypowni: Nitownica radialna (1 szt.) zgodnej ze specyfikacją umieszczoną w dokumentacji przetargowej.

Projekt „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k.”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.


Informacja dot. Dostawców