Przetargi

19.09.2017r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy zadania Zakup WNiP – oprogramowania ERP [moduły: Produkcja, Magazyn, Zaopatrzenie, Sprzedaż/logistyka, CRM/Workflow/Zarządzenie organizacją. Księgowość/Środki trwałe/Płatności, Kadry i płace] zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie kompleksowego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa gwarancją zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2 Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne. Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-0117/17

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór oferty znajdują się w dokumentacji dotyczącej przetargu 01/09/2017.

Zapytanie ofertowe LAGUNA (ERP)

Załącznik nr 1 – Wzór oferty (ERP)

 

 

 

 


Informacja dot. Dostawców