Przetargi

13.11.2018r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy zadania 2 Wyposażenie, zakup urządzeń: zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania systemu dotyczącego zakupu następujących urządzeń: 5. Kolektory magazynowe – 6 szt. zaplanowane we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie kompleksowego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa gwarancją zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2 Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne. Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-0117/17

 

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór oferty znajdują się w dokumentacji dotyczącej postępowania 01/11/2018/LAGUNA.

2018-11-13 Zapytanie Ofertowe 01.11.2018 LAGUNA

2018.11.13 Zapytanie ofertowe 01_11_2018_LAGUNA – Załącznik

 

 

 

 

 

07.03.2018.

 


Informacja dot. Dostawców