Przetargi

23.01.2018r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy zadania Wyposażenie prototypowni: Prasa krawędziowa (1 szt.) zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór oferty znajdują się w dokumentacji dotyczącej przetargu 01/01/2018.

Zapytanie ofertowe 01.01.2018 – Prasa krawędziowa (Aktualizacja 1)

Załącznik nr 1 Wzór oferty – Prasa krawędziowa

Zachęcamy do zapoznania się ze „Strategią i wymogami wobec dostawców Spółki LAGUNA Sp. z o.o. Sp. k.” znajdującą się pod adresem http://laguna.pl/wp-content/uploads/2016/10/Dostawcy_LAGUNA-002.pdf

 

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE 01 / 01 / 2018 z 23.01.2018 r.


Na podstawie punktu 7 zapytania ofertowego dokonujemy poprawy treści postępowania ofertowego 01/01/2018 z 23.01.2018 r. Zmiana jest publikowana w Bazie konkurencyjności, na stronie internetowej oraz przekazywana potencjalnym oferentom / uczestnikom postępowania.

W związku z wprowadzaną aktualizacją dokumentu wydłużany jest termin na składanie ofert do 26-02-2018 do godziny 12:00. Zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Treść dokumentu została zaktualizowana.

JEST:
1. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym do 26-02-2018 r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu dokumentu).

5. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin dostawy przedmiotu zamówienia: max 16 tygodni od podpisania umowy. Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia przedmiotu postępowania ofertowego pod wskazany adres.

BYŁO:
1. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym do 23-02-2018 r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu dokumentu).

5. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin dostawy przedmiotu zamówienia: max 13 tygodni od podpisania umowy. Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia przedmiotu postępowania ofertowego pod wskazany adres.

Pozostałe zapisy zapytania pozostają niezmienne.

 

 

07.03.2018.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż z udało się rozstrzygnąć postępowanie ofertowe nr 01/01/2018 dotyczące zakupu Wyposażenia prototypowni: Prasa krawędziowa (1 szt.) założonej we wniosku aplikacyjnym.

 

Po zsumowaniu największą liczbę punktów 82,5000 otrzymała: LVD Company nv [Nijverheidslaan 2 B-8560 Gullegem]. Spółka ta została wybrana na dostawcę Wyposażenia prototypowni: Prasa krawędziowa (1 szt.) zgodnej ze specyfikacją umieszczoną w dokumentacji przetargowej.

 

W postępowaniu brały również udział (złożyły oferty):

  • POL-WELT Jolanta Ganczarek ul. Rolna 60, 40-555 Katowice
  • Top-Metal Sp. z o.o. ul. Trakt Św. Wojciecha 223-225, 80-017 Gdańsk

 

Projekt „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k.”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

 

 


Informacja dot. Dostawców