O firmie

Nazwa firmy: Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp.k.

Siedziba: 80-298 Gdańsk, ul.Maszynowa 32A

Komplementariusz: Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o.

KRS: 0000499116

Adres korespondecyjny Dane do wystawienia faktur
Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp.k. Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k.
ul.Maszynowa 32 A ul.Maszynowa 32A
80-298 Gdańsk 80-298 Gdańsk
Tel.:+48 58 770 48 00 NIP: 604 01 25 662

 

Dane komplementariusza:

Nazwa : Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o.

Siedziba: 80-298 Gdańsk, ul.Maszynowa 32 A

Prezes Zarządu – Grzegorz Dolny

Kapital zakładowy:  5000 PLN

Nr KRS 00004991116

Zawiadamiamy , że dnia 28 marca 2018 r. w firmie Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. ( komplementariusz spółki komandytowej) odwołano  z zarządu spółki  dwóch członków zarządu, tym samym zarząd jest reprezentowany jednoosobowo przez prezesa zarządu. Szczegółowe dane o odwołanych członkach zarządu widnieją w KRS.